Svářecí kukly Filtrace Příslušenství

Imweld spol. s r. o.

 1. Úvodní ustanovení
  1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemné práva a povinnosti mezi provozovatelem internetového obchodu imweld.cz, Imweld spol. s r. o., Svitavská 28a, Blansko 678 01, IČO: 63482240 | DIČ: CZ63482240
  (dále jen „provozovatel“) a jeho zákazníky.
 2. Objednávky a platby
  2.1. Zákazník může učinit objednávku prostřednictvím internetového obchodu imweld.cz. Po odeslání objednávky obdrží zákazník potvrzení o jejím přijetí na svůj e-mail. 2.2. Ceny všech produktů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a platí v době odeslání objednávky.
 3. Dodací lhůty a způsob doručení
  3.1. Provozovatel se zavazuje dodat objednané zboží v co nejkratší možné době, avšak dodací lhůta může být ovlivněna dostupností produktů. Pokud by docházelo k prodlevám, bude zákazník včas informován. 3.2. Způsob doručení a cena poštovného jsou uvedeny v rámci objednávky. Provozovatel spolupracuje s ověřenými dopravci, aby zajistil bezpečnou a spolehlivou doručovací službu.
 4. Vrácení zboží a reklamace
  4.1. Zákazník má právo vrátit zboží bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zásilky. V případě vrácení zboží je zákazník povinen zásilku řádně zabalit a nést náklady spojené s vrácením zboží. 4.2. Reklamace zboží jsou řešeny v souladu s platnými zákonnými předpisy České republiky.
 5. Ochrana osobních údajů
  5.1. Provozovatel dbá na ochranu osobních údajů zákazníků dle platných zákonů a uchovává je pouze pro účely vyřízení objednávek a komunikace se zákazníkem. 5.2. Zákazník má právo požadovat informace o svých osobních údajích, které jsou uchovávány provozovatelem, a v případě neoprávněného nakládání s těmito údaji má právo požadovat nápravu.
 6. Závěrečná ustanovení
  6.1. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění. Aktuální verze VOP je vždy k dispozici na webové stránce imweld.cz. 6.2. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s nákupem na internetovém obchodě imweld.cz budou řešeny soudní cestou podle platných zákonů České republiky.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 26.3.2024 a nahrazují všechny předchozí verze.

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení